Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
"Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.
 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarihinde, 29115 sayılı RG’de yayınlanmıştır. 01.11.2014 tarihinden itibaren 29.04.2009 tarihli “ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” yürürlükten kalkmaktadır. Yeni Yönetmeliğe göre önceden alınmış izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir. Süre bitiminden 6 ay önce yeniden başvuru yapılmak suretiyle yenilenecektir. Yönetmelikte işleyiş olarak büyük değişiklikler olmamakla birlikte, başvuru ve değerlendirme süreçleri yeniden belirlenmiş; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurularının reddedilme koşullarında değişiklikler yapılmış; kapasite artışı ya da yakma sistemi değişikliği gibi durumlarda yapılacak Çevre İzni yenileme süreçlerinde, yeniden GFB başvurusu yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca GFB ve Çevre İzni/Lisansı ile ilgili iptaller ve idari yaptırımlar daha net tanımlanmış; yükümlü olduğu halde GFB sahibi olmayan, Çevre İznine tabi olmayan veya faaliyetini sona erdirecek işletmeler için açıklamalar yapılmıştır.