Ayba
 
>> Sertifikalar ve Belgeler 26 Şubat 2020, Çarşamba
HİZMETLERİMİZ
YÖNETİM SİSTEMLERİ
 
YÖNETİM SİSTEMLERİ
 

» Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması ile ilgili danışmanlık ve destek mühendislik hizmeti

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Bu amaçla ortaya çıkan bir yönetim sistemi olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmeler için yeşil fırsatları da beraberinde getirmektedir. ISO 14001 kuruluşların çevre etkilerini sistematik olarak kontrol altına almak ve bu çabalarını uluslar arası bir standart ışığında belgelemektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile aynı zamanda kuruluşun verimlilik, karlılık, sürdürülebilirlik anlamında değeri arttığı gibi, çevresel risklerin en aza indirilmesi, yasal şartların karşılanması, kirliliklerin ve yaşanabilecek kazaların önlenmesi ile maliyetler de düşürülmektedir. Çalışanların çevre bilinci artarken, olumsuz çevre etkileri azalmakta; böylelikle kuruluş, gerçek anlamda hayata artı değer katmanın gururunu yaşamaktadır. Tüm bu faydalar adına Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için firmamız, kuruluşun tüm hizmetlerinde, kuruluşa  özel, danışmanlık ve destek mühendislik hizmeti sunmaktadır.

» İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması ile ilgili danışmanlık ve destek mühendislik hizmeti

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Dolayısı ile kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ISO 9001 ve ISO 14001 dışında ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. Buradan yola çıkarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001 standardı yayınlanmıştır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, insana odaklı ve insanın sağlığı ile güvenliğini korumayı amaçlayan bir sistemdir. Çalışanların ve kuruluş faaliyetlerinden etkilenen tüm insanların sağlık ve güvenlik risklerini sistematik olarak kontrol altına almak ve böylelikle kaza, yaralanma, hastalanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak için kurulan ve uygulanan uluslar arası kabul gören bir standart ışığında şekillenir. Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin detaylı değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenip programlanması, çalışanların katılımı ve bilinçlenmesi, ilgili yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi, olay analizlerinin yapılması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve performans ölçüm izleme gibi pek çok sistemli çalışmayı kuruluşa katar.

 
HİZMETLERİMİZ  
 


Tüm Hakkı Saklıdır © 2011 - Ayba Danışmanlık, Eğitim, Çevre Mühendisliği Hizmetleri Ltd. Şti. Tasarım & Uygulama: Aynur Uğurlu