Ayba
 
>> Sertifikalar ve Belgeler 13 Aralık 2018, Perşembe
HİZMETLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

» İSG uzmanlık hizmeti
İş Kanunu kapsamında yürürlüğe konan yönetmelikler ve tesislerin / işletmelerin yükümlü olduğu, risk değerlendirmesi, mevzuat uygunluğunun değerlendirmesi vb. konularda iş güvenliği uzmanımız tarafından uzmanlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
» İSG Yasal Mevzuat uygunluk değerlendirmesi ve raporlaması
İş Kanunu kapsamında yürürlüğe konan yönetmelikler, tebliğler ve diğer yasal şartlar kapsamında tesislerin tüm saha ve faaliyetleri değerlendirilmekte; uygunluk durumları tespit edilip raporlanmakta ve iyileşmeye açık yönler için çözüm önerileri geliştirilmektedir.
» İSG risk değerlendirmesi
Saha-birim-faaliyet-tehlike açılımları tespit edilip her bir İSG tehlikesi için risk değelendirmeleri yapılmaktadır. Bu çalışma faaliyetleri bizzat yürüten ve tehlikelere maruz kalan çalışanlar ile birlikte yürütülmektedir. Bir dizi eğitim, toplantı, saha denetimi, mülakat eşliğinde tüm risk analizi çalışması organize edilmektedir. Amacımız, kuruluşun İSG risklerini kontrol altına alabilen ve kaza, hasar, sağlık bozulması gibi istenmeyen olayları önleyebilen bir yapıya sahip olmasını sağlamaktır.
» İSG denetimleri / Davranış odaklı saha denetimleri
İş kazalarının sebepleri incelendiğinde, % 80 gibi büyük bir çoğunluğunun tehlikeli hareketlerden kaynaklandığı, kalan kısmının ise tehlikeli durumlar nedeniyle yaşandığı görülür. Tehlikeli durumlar incelendiğinde ise, % 98’inin yine insan tarafından yaratıldığı anlaşılır. Bu teoride tek sevindirici yan vardır : O da kazaların neredeyse tamamının ÖNLENEBİLİR olduğudur. Özellikle davranış odaklı denetimlerin amacı, tehlikeli hareketlerin ve durumların ayrı ayrı ortaya çıkarılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. İSG konusunda uzman ve tecrübeli ekibimiz ile saha denetimleri konusunda iddialıyız.
» Çalışanlara yönelik İSG ve mesleki riskler eğitimleri
  • Temel İSG eğitimleri
  • Mesleki riskler eğitimleri 
  • Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımı ile ilgili eğitimler
  • Gürültü maruziyeti ile ilgili eğitimler
  • Tehlikeli kimyasallar ile ilgili eğitimler…vb.
» Acil Durum Hazırlığı danışmanlık hizmetleri

Acil Durum Hazırlığı firmanız hangi sektörde yer alırsa alsın, karşılaşacağınız  tehlikelere karşı önleyici bir yaklaşım geliştirmenizi ve olası acil durumlarda sistem ve ekip yaklaşımı içinde hazır bulunmanızı sağlayacaktır.

 
HİZMETLERİMİZ  
 


Tüm Hakkı Saklıdır © 2011 - Ayba Danışmanlık, Eğitim, Çevre Mühendisliği Hizmetleri Ltd. Şti. Tasarım & Uygulama: Aynur Uğurlu